Roster ng mga Naparangalan

HALL OF FAME

2003
  Allan de Guzman, Ph. D.          (Education)
  Reynaldo Javate, M. D.            (Medicine & Surgery)
  Maribel G. Nonato, Ph. D.        (Science)
  Fortunato B. Sevilla III, Ph. D.  (Science)

2009
  Madeline B. Dionora                (Education)
  Nora M. Matawaran                 (Library)
  USTPsychotrauma Clinic          (Graduate School)GAWAD SANTO TOMAS


1998
     Propesor          Estrella P. Villar, M. D.                     (Medicine & Surgery)
     Kaw. Prop.       Alicia M. Aguinaldo, Ph. D.              (Science)
     Kat. Prop.        Ma. Socorro P. Calara                       (Commerce)
     Instruktor        Allan B. De Guzman                          (Education)

1999
     Propesor          Fortunato B. Sevilla III, Ph. D.          (Science)
     Kaw. Prop.       Maribel G. Nonato, Ph. D.                (Science)
     Kat. Prop.        Ma. Socorro Guanhing                      (Nursing)
     Instruktor        Joyce T. Tan                                    (Science)

2000
     Propesor          Aurora Buanzon, M. D.                     (Medicine & Surgery)
     Kaw. Prop.       Glenda A. Vargas                              (Nursing)
     Kat. Prop.        Allan B. De Guzman                          (Education)
     Instruktor        Ma. Carmela Lauren Medrano           (Nursing)
     Guro sa HS       Agripina Manapat                              (High School)

2001
     Propesor          Rosalinda Solevilla, Ph. D.                (Pharmacy)
     Kaw. Prop.       Giovanna Fontanilla, Ph. D.             (Education)
     Kat. Prop.        Rouena Villarama                             (Nursing)
     Instruktor        Roann Ramos                                   (Science)

2003
     Propesor          Patricia Punsalan, M. D.                   (Medicine & Surgery)
     Kaw. Prop.       Editha Fernandez, Ph. D.                (Education)
     Kat. Prop.        Glida Ma. Paz Kamus                        (IPEA)
     Instruktor        George Cuevas                                 (Education)
     Guro sa HS       Eden Tolentino                                (High School)
     Guro sa Elem   Madeline Dionora                             (Elementary School)

2004
     Propesor          Lucila O. Bance, Ph. D.                     (Science)
     Kaw. Prop.       Mary Christie Que                            (CFAD)
     Kat. Prop.        Andres Julio V. Santiago, Jr.           (Education)
     Instruktor        Clorinda Calingasan                          (Elementary School)
     Librarian          Nora A. Matawaran                          (Library)

2005
     Propesor          Willie Lagdameo, M. D.                     (Medicine & Surgery)
     Kaw. Prop.       Ma. Socorro Guanhing                      (Nursing)
     Kat. Prop.        Rouena Villarama                              (Nursing)
     Instruktor        Cheryl R. Peralta                               (Rehabilitation Sciences)
     Guro sa HS       Emmanuel Batulan                             (High School)
     Guro sa Elem   Madeline B. Dionora                          (Elementary School)
     G. Counselor   Nenita B. Cervantes                           (Guidance Counselling)
     Librarian          Nora M. Matawaran                           (Library)

2007
     Propesor          Willie Lagdameo, M. D.                     (Medicine & Surgery)
     Kaw. Prop.       Ma. Socorro Guanhing                      (Nursing)
     Kat. Prop.        Rouena Villarama                              (Nursing)
     Instruktor        Cheryl R. Peralta                               (Rehabilitation Sciences)
     Guro sa HS       Emmanuel Batulan                             (High School)
     Guro sa Elem   Madeline B. Dionora                          (Elementary School)
     G. Counselor   Nenita B. Cervantes                           (Guidance Counselling)
     Librarian          Nora M. Matawaran                           (Library)
     
2009
     Propesor          Jove Jim S. Aguas                              (Accountancy)
     Kaw. Prop.       Cheryl R. Peralta                                (Rehabilitation Sciences)
     Kat. Prop.        Emelita P. Samala                               (Accountancy)
     Instruktor        Ma. Paulo Joan E. Tiangco                 (Commerce)
     Phy. Educ.       Raymond M. Anselmo                         (IPEA)
     Guro sa HS       Frederick A. Manubay                        (High School)
     Guro sa Elem   Mary Jean C. Ramirez                         (Elementary School)
     G. Counselor   Nenita B. Cervantes                           (Guidance Counselling)

2012
     Propesor          Chin Uy, Ph. D.                              (Commerce & Business Administration)
     Kaw. Prop.       Camilla J. Vizconde                       (Education)
     Kat. Prop.        Anna Cherylle M. Ramos                (Accountancy)
     Instruktor        Fleurdeliz A. Albela, Ph. D.           (Arts & Letters)
         

GAWAD SAN ALBERTO MAGNO


A.  Natatanging Mananaliksik
      
      1998     Alicia M. Aguinaldo, Ph. D.  - Agham at Teknolohiya             (Science)
      1999     Fortunato B. Sevilla III, Ph. D.  - Agham at Teknolohiya        (Science)
      2000     Maribel G. Nonato, Ph. D.  - Agham at Teknolohiya              (Science)
      2001     Gloria Bernas, Ph. D.  - Agham at Teknolohiya                      (Science)
      2003     Ma. Minerva Calimag, Ph. D.  - Agham at Teknolohiya          (Medicine & Surgery)
                   Emily Tan, Ph. D.  - Agham Panlipunan at Edukasyon             (Pharmacy)
      2004     Amelita J. Bartolome, Ph. D.  - Agham at Teknolohiya         (Science)
                   Christina A. Binag, Ph. D.  - Agham at Teknolohiya              (Science)
                   Allan de Guzman, Ph. D.  - Agham Panlipunan at Edukasyon  (Education)
                   Teresita Meer, Ph. D.  - Agham Panlipunan at Edukasyon      (Pharmacy)
      2007     John Donnie A. Ramos, Ph. D.  - Agham at Teknolohiya      (Science)
      2008     Maria Natalia R. Dimaano, Ph. D.  - Agham at Teknolohiya   (Engineering)
      2009     Alvin P. Ang, Ph. D.  - Agham Panlipunan at Edukasyon         (Arts & Letters)
                   Thomas Edison E. Dela Cruz  - Agham at Teknolohiya          (Science)
      2010     Grecebio Jonathan D. Alejandro, Dr. rer. Nat.  - Agham at Teknolohiya   (Science)    

B.  Natatanging Alagad ng Sining

     1998     Crispin A. Vinencian  - Sining na Biswal                        (Architecture & Fine Arts)
                  Fr. Manuel Maramba  - Sining ng Itinatanghal                 (Conservatory of Music)
                  Ophelia A. Dimalanta, Ph. D.  - Sining ng Literari/Panitikan   (Arts & Letters)
     1999     Mario Santiago  - Sining na Biswal                                 (Architecture & Fine Arts)
                  Gregorio Moral, M. D.  - Sining ng Literari/Panitikan              (Medicine & Surgery)
     2000     Fidel Calalang  - Sining na Biswal                                   (Conservatory of Music)
     2003     Herminigildo Ranera  - Sining ng Itinatanghal                 (Conservatory of Music)
     2008     Raul M. Sunico, Ph. D.  - Larangan ng Pagtatanghal        (Conservatory of Music)
     2009     Danilo P. Santiago  - Sining na Biswal                            (Fine Arts & Design)
     2010     Mark Victor C. Bautista - Gawang Arkitektural               (Fine Arts & Design)

C.  Natatanging Nailathalang Pananaliksik

     1998     Aristea V. Bayquen, Ph. D. - Agham at Teknolohiya          (Engineering)
                  Yolanda D. Reyes - Sining na Biswal/Arkitektura                 (Architecture & Fine Arts)
     1999     Reynaldo M. Javate, M. D. - Agham Pangkalusugan           (Medine & Surgery)
     2000     Ma. Natalia R. Dimaano, D. Eng. - Agham at Teknolohiya  (Engineering)
     2001     Maribel G. Nonato, Ph. D. - Agham at Teknolohiya            (Science)
     2003     Roberto Andres, P. D. - Agham at Teknolohiya                  (Science)
     2005     Jose H. Bergantin, Jr. Agham at Teknolohiya                  (Science)
                  Leilani Mercado-Asis, M. D. - Agham Pangkalusugan          (Medicine & Surgery)
     2007     Dharmatov Rahula B. Albano - Agham at Teknolohiya        (Science)
     2008     Sandra Teresa V. Navarra - Agham Pangkalusugan               (Medicine & Surgery)
     2009     Cynthia V. Loza, Ph. D. - Agham Panlipunan at Edukasyon    (Fine Arts & Design)
     2010     Philipina A. Marcelo, Ph. D. - Agham at Teknolohiya         (Engineering)


GAWAD SANTO DOMINGO


A.  Natatanging Guro sa Larangan ng Paglilingkod sa Pamayanan

     1998     Shirley B. Pena                                 (Nursing)
     2000     Ma. Socorro Calara, Ph. D.                (Commerce)
     2001     Mary Chua, M. D.                              (Medicine & Surgery)
     2003     Placido Calimag, M. D.                      (Medicine & Surgery)
     2004     Bernardo D. Briones, M. D.               (Medicine & Surgery)
     2005     Reosendo R. Roque, M. D.                (Medicine & Surgery)
     2006     Jose S.Yamamote, M. D.                   (Medicine & Surgery)
     2007     Peter P. Ng, M. D., Ph. D.                 (Medicine & Surgery)
     2009     Lito S. Maranan, M. D.                      (Science)
     2010     Minerva P. Calimag, M. D., Ph. D.     (Medicine & Surgery)

B.  Natatanging Programa o Proyektong Paglilingkod sa Pamayanan

     1999     Medical Missions, Incorporated              (Medicine & Surgery)
     2000     "Hasik Binondo"                                      (Education)
     2003     UST Pediatric Department                      (Medicine & Surgery)
     2004     "Kalinga-Pamilya"                                     (Medicine & Surgery, FHCP Foundation)
     2005     Dept. of Preventive, Family and Community Medicine     (Medicine & Surgery)
     2006     Psychotrauma Clinic                                (Graduate School)
     2007     Psychotrauma Clinic                                (Graduate School)
     2008     Psychotrauma Clinic                                (Graduate School)
     2009     "SAMA-ako"                                             (Accountancy)
     2010     Lupus Inspired Advocacy (LUISA) Proj.   (Medicine & Surgery)


GAWAD SAN LORENZO


*Ang pahinang ito ay kasalukuyan pang binubuo.